Kako su stari živili, delali i govorili, mlaži se domišljaju, a najmlaži neka - neka znaju.

Ivan Zoričić

Dr. sc. Ivan Zoričić je profesor suvremenoga hrvatskog književnog jezika na puljskom Filozofskom fakultetu. Rodio se 26. veljače 1937. u Pakovu Selu kod Drniša. Školovao se najprije u Drnišu, potom završava gimnaziju u Šibeniku, a na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao je hrvatski jezik i književnost i ruski jezik. Doktorat iz filologije stekao je na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Bio je profesorom u nekoliko puljskih škola, a od 1978. djeluje na tadašnjoj Pedagoškoj akademiji, danas Filozofskom fakultetu u Puli.

Dva su glavna područja njegova stručnoga i znanstvenog rada, i to normativna akcentologija i popularizacija hrvatskoga jezika i jezične kulture. Prvom pripadaju knjige "Naglasni odnosi i norma" u izdanju Školskih novina iz Zagreba (1990.) i "Naglasak pridjeva u hrvatskome književnom jeziku", Pedagoški fakultet u Puli, 1998. Suautor je knjige "Naglasak u hrvatskome književnom jeziku".

Drugo područje čine knjige Hrvatski u praksi, “Žakan Juri”, Pula, 1998., Tragom jezičnih nedoumica, “Žakan Juri”, Pula, 2004. i brojni prilozi u javnim priopćajnim sredstvima. U posebnoj rubrici "Bilješke o jezičnoj kulturi" u Glasu Istre i u Vjesnikovu "Jezičnom savjetniku" objavio je blizu dvjestotinjak članaka o različitim gramatičkim i pravopisnim pitanjima današnjega hrvatskog jezika. Na Radiopostaji Pula snimio je osamdesetak emisija pod skupnim naslovom "Hrvatski na našem radiju". Povrh toga objavio je više rasprava i članaka u mnogim stručnim i znanstvenim časopisima, među kojima su Filologija, Jezik, Radovi Pedagoškog fakulteta u Puli, Tabula, Istra, Fluminensia i dr.