Kako su stari živili, delali i govorili, mlaži se domišljaju, a najmlaži neka - neka znaju.

Upute za korištenje

Registracija

Registracija je jednostavna i besplatna, a registrirani korisnici ne moraju upisivati sigurnosni kôd prilikom upisivanja novih mjesnih govora. Kako biste se registrirali na Servisu Istarski rječnik (u daljnjem tekstu Servis ili sustav), kliknite na stavku Registracija u glavnom izborniku. Otvoriti će vam se stranica kao na slici.

Istarski rječnik - Upute

U za to predviđena polja upišite svoje podatke: ime, prezime, e-mail.

Napomena: E-mail je potrebno unijeti dva puta stoga što maksimalno želimo zaštiti vaše korisničke podatke. E-mail mora biti jednak u prvom i drugom polju i zato što je e-mail koji navedete prilikom registracije ujedno i vaše korisničko ime. Ukoliko zaboravite vašu lozinku, nova će vam biti poslana na e-mail koji unesete prilikom registracije.

Unesite sigurnosni kôd, te pročitajte i prihvatite Uvjete korištenja kako bi mogli nastaviti registraciju. Ukoliko želite, možete unijeti i ostale podatke (Grupa/Organizacija, Lokacija, Telefon, Fax, Adresa, Opis), no oni nisu obavezni.

Kliknite na "Nastavak registracije" kako bi nastavili proces registracije. Otvoriti će vam se ekran kao na slici 2, gdje je moguće još jednom provjeriti unesene podatke.

Istarski rječnik - Upute

Napomena: Ukoliko ste se već registrirali, registracija vam neće biti odobrena. Moguće je da niste aktivirali vaš korisnički račun, stoga provjerite e-mail koji ste dobili kod prethodne registracije kako bi mogli aktivirati vaš korisnički račun. Ukoliko i dalje imate problema sa registracijom, molim vas da nas kontaktirate.

Nakon što ste provjerili vaše podatke, kliknite na "Nastavak registracije". Prikazati će vam se poruka kako je na vaš e-mail poslana potvrda koja sadrži link za aktiviranje korisničkog računa. Provjerite e-mail i kliknite na link za aktivaciju, kako bi aktivirali svoj korisnički račun.

Istarski rječnik - Upute

Tek nakon aktivacije korisničkog računa, na vaš e-mail stići će lozinka za pristup sustavu.

Ukoliko je sve prošlo u redu, na ekranu će vam se nakon što kliknete na link za aktivaciju, prikazati poruka kako ste se uspješno registrirali.

Prijava u sustav

U sustav Istarski rječnik, možete se prijaviti na početnoj stranici, u desnom dijelu stranice (Prijava u sustav). Upišite vaše korisničko ime i lozinku koju ste dobili na vaš e-mail. Ukoliko označite opciju "Zapamti me" sustav će vas prilikom povratka na stranicu prepoznati, te ćete biti automatski prijavljeni.

Napomena: Nakon što se odjavite, morati ćete ponovno unijeti vaše korisničko ime i lozinku.

Napomena: Ne preporučujemo korištenje opcije "Zapamti me" na računalima koja se nalaze na javnim mjestima i na računalima na kojima niste jedini korisnik. Opciju "Zapamti me" koristite na vlastitu odgovornost.

Istarski rječnik - Upute

Odjava iz sustava

Iz sustava se odjavite klikom na dugme "Odjavi se", koje se nalazi na početnoj stranici. Jednom kada se odjavite, vaši će pristupni podaci biti izbrisani, te ćete se morati ponovno prijavljivati u sustav upisivanjem korisničkog imena i lozinke.

Napomena: Ukoliko ne želite pamtiti lozinku, preporučujemo korištenje opcije "Zapamti me", no uključivanjem te opcije vašem korisničkom računu na Servisu Istarski rječnik, moći će pristupiti svatko tko ima pristup vašem računalu. NIKAKO NEMOJTE KORISTITI OVU OPCIJU NA RAČUNALIMA KOJA SE NALAZE NA JAVNIM MJESTIMA!

Promjena lozinke

Nakon što ste se prijavili u sustav moguće je promijeniti lozinku koju vam je sustav automatski dodijelio prilikom registracije. Na početnoj stranici, odmah ispod "Prijave u sustav" (gdje bi nakon uspješne prijave trebalo pisati "Prijavljeni ste u sustav") nalazi se link za promjenu lozinke. Kliknite na link. Otvoriti će vam se novi ekran kao na slici.

Istarski rječnik - Upute

Upišite staru lozinku (nakon prve prijave u sustav to je lozinka koju vam je sustav automatski dodijelio), te zatim novu lozinku dva puta. Kliknite na dugme "Promijeni" kako bi sustav izmijenio vašu lozinku.

Napomena: Nakon promjene lozinke, nemojte se zaboraviti prijaviti sa novom lozinkom.

Što napraviti u slučaju zaboravljene lozinke?

Ukoliko ste zaboravili ili izgubili vašu lozinku, moguće je zatražiti novu lozinku. Uočite dio koji se nalazi ispod dijela "Prijava u sustav". Kliknite na link koji vas vodi na novu stranicu kao na slici.

Istarski rječnik - Upute

Za ponovno slanje lozinke potrebno je upisati vaše korisničko ime (e-mail koji ste naveli prilikom registracije) i sigurnosni kôd sa slike. Kliknite na dugme "Promijeni" kako bi izvršili promjenu. Nova će lozinka biti poslana na vaš e-mail.

Unos novih mjesnih govora

Da biste postavili novi mjesni govor za pojedinu riječ, odaberite riječ putem stranice za pretraživanje. Riječ možete odabrati na dva načina. Prvi je da kliknete na neko od slova iz abecede, nakon čega se u desnom dijelu prikazuju sve riječi koje počinju na traženo slovo.

Istarski rječnik - Upute

Za navigaciju između stranica sa riječima koristite "Odabir stranica".

Istarski rječnik - Upute

Ukoliko znate riječ koju tražite, npr. kuća, možete je upisati u polje za pretraživanje te kliknuti na dugme "Pretraži". U desnom dijelu prikazuje se riječ koju ste tražili ukoliko se ona nalazi u bazi podataka. Ako ne znate cijelu riječ, dovoljno je upisati prva slova riječi. Tako će pretraga "vinograd" ili "vinog" dati jednke rezultate – vinograd i vinogradar, budući obje riječi počinju sa "vinog".

Istarski rječnik - Upute

Kada se nalazite na stranici za prikaz riječi, uočite poveznicu (link) za unošenje novog mjesnog govora – "Unesite novi mjesni govor". Kliknite li na navedeni tekst otvoriti će vam se stranica za unošenje novih mjesnih govora.

Istarski rječnik - Upute
Istarski rječnik - Upute

Napomena: Ukoliko znate mjesne govore za pojedinu riječ iz različitih govornih područja, unesite mjesne govore u za to predviđena polja govornih područja, a ukoliko znate više mjesnih govora iz istog govornog područja, mjesne govore odvojite zarezom.

Nakon što unesete sve mjesne govore, kliknite na dugme "Provjera i unos".

Napomena: Ako niste prijavljeni u sustav, kod svakog unosa trebate unositi i sigurnosni kôd. Registrirajte se i prijavite u sustav kako bi olakšano unosili mjesne govore.

Istarski rječnik - Upute

Otvara se stranica sa pregledom unešenih riječi. Sustav analizira riječi koje ste unijeli te se ispisuje izvještaj o unesenim riječima. Riječi mogu biti prihvaćene, krivo napisane (ne smiju sadržavati brojeve i interpunkcijske znakove – osim zareza kojim se odvajaju riječi), na razmatranju (netko ih je upisao prije vas a riječ nije prihvaćena niti odbijena), postojeće ili odbijene.

Prihvaćene riječi unijeti će se u bazu kada kliknete na dugme "Pošalji".

Istarski rječnik - Upute

Za unošenje mjesnih govora za sljedeću riječ ponovite cijeli postupak, s time da ukoliko ste za odabir riječi koristili pretraživanje, imajte na umu da sustav pamti gdje ste stali. Također, riječi koje ste već pregledali biti će vam označene sivom bojom na stranici za pretraživanje.