Kako su stari živili, delali i govorili, mlaži se domišljaju, a najmlaži neka - neka znaju.

Uvjeti korištenja

Registracijom korisnik izjavljuje da je pročitao, shvatio i da prihvaća ove Uvjete korištenja.

Istarski rječnik (u daljnjem tekstu Servis) je projekt Nakladničke kuće Histria Croatica - C.A.S.H. (u daljnjem tekstu Pružatelj usluge), i kao takav omogućuje unošenje mjesnih govora istarskog govornog područja.

Pružatelj usluge zadržava pravo da odbije registraciju korisniku, na osnovu vlastitih procjena.

Korisnik ovaj Servis koristi na vlastitu odgovornost, te Pružatelj usluge ne daje nikakve garancije i nije odgovoran za eventualne štete koje korisnik može pretrpiti korištenjem Servisa.

Korisnik se za korištenje Servisa prijavljuje vlastitim podacima te ispravnom e-mail adresom, na koju se nakon registracije šalju potrebne upute za pristup Servisu.

Korisnik može koristiti ovaj Servis sukladno uputama koje ćemo objaviti i objavljivati na ovom Servisu, bilo u kategoriji novosti ili kao zasebnu cjelinu. Ukoliko se korisnik ne bude pridržavao objavljenih uputa za korištenje Servisa, Pružatelj usluga može ukinuti Korisnički račun Korisnika.

Na ovom Servisu dopušteno je unošenje mjesnih govora, sukladno vlastitim znanjima i spoznajama o mjesnim govorima određenog područja Istre. Nije dopušteno upisivanje vulgarnih riječi i izraza za koje je unaprijed poznato da ne pripadaju govornom području.