Kako su stari živili, delali i govorili, mlaži se domišljaju, a najmlaži neka - neka znaju.

Goran Filipi

Dr. sc. Goran Filipi roden je 1954. godine u Zadru. Diplomirao je 1979.talijanski i engleski jezik s kniževnostima na Filozofskom fakultetu u Zadru, a magisterij i dpltprat znanosti iz romanske filologije stekao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1985. odnosno 1991. godine. Zaposlen je kao redoviti profesor Povijesti talijanskoga jezika i dijalektologije na Odsjeku za talijanski jezik i dijalektologlje na Odsjeku za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Puli. Clan je Hrvatskoga filološkog društva. Hrvatskog društva klasicnih filologa, Odbora za dijalektologiju HAZU, Slovenskoga slavistickog društva, Societa Italiana di Glottologia, Matice hrvatske i Društva hrvatskih književnika.

Njegov znanstveni interes usmjeren je prije svega prema etimologiji i leksikologiji romansko-slavenskih jezicnih prožimanja na istocnim jadranskim obalama. Bavi se i leksikografijom.