Kako su stari živili, delali i govorili, mlaži se domišljaju, a najmlaži neka - neka znaju.

Prikaz riječi Čiopa - Apus apus

Jugozapadna Istra Labinština Liburnija Žminjština i Pazinština Sjeverozapadna Istra Buzeština i Ćićarija Istromletački
lastavac
lastavon
lastavun
lastovun
lestavon
laston
lastun
lastron
lastrun
laštron
laštrun
leštrun
lastavica
lastavica od mora
lastovica
divja lastovica
lastuvica
divja laštrca
lestovica
kosirić
koserić
kosirača
kosirina
mornar
mornarski kosić
brzinka
škrl
škrlj
divja tička
žvir
cvrčak
kalandron
kalandrun
rondine
rondinela
rondolon
rondon
rondulon
ronduluon
ladron
sturla
-
-
-
-
-
-

Napomena
Kako bi saznali više o području Istre gdje se govori nekim mjesnim govorom, kliknite na naziv mjesnog govora.

Povratak na prethodnu stranicu »

Unesite novi mjesni govor

Ukoliko znate mjesni govor (dijalekt) pojedinog kraja Istre, molimo vas da unesete novi mjesni govor.
Unesite novi mjesni govor