Kako su stari živili, delali i govorili, mlaži se domišljaju, a najmlaži neka - neka znaju.

Žminjština i Pazinština

Istarski krajolici

Centralna istra je brežuljkasto područje koje se od granica pulskog, rovinjskog i porečkog krasa na zapadu prema sjeveroistoku postupno uspinje u brdski krajolik kojim dominiraju Ćićarija i masiv Učke, dok prema sjeveru graniči s brdovitim rubovima buzetske kotline i gornjeg toka Mirne. Povijesno je to područje od Motovuna, Sv. Lovreča Pazenatičkog i Žminja na jugozapadu pa sve do podnožja Učke na istoku bilo dio Pazinske knežije (hrvatski naziv za dio Istre pod Austrijom), s Pazinom kao gospodarskim i političkim središtem te Žminjom kao jednim od najznačajnijih trgovišta, bogatim poljoprivrednim proizvodima, vinom i drvom.

Istarski krajolici

Doseljavanje Slavena u ovo područje sa sigurnošću se može postaviti u VII. stoljeće, kako potvrđuju nalazi starohrvatske nekropole u Žminju (IX.-X. st. U XIV. stoljeću su se na ovo područje doseljavali bjegunci iz drugih istarskih naselje kada su ih Mlečani razorili, a isto tako i lički i krbavski bjegunci pred Turcima. Na istoku ovog područja, tamo gdje je nekad bilo Ćepićko jezero, na visokim uzvisinama oko njegovih obala, istodobno s hrvatskim, naseljavali su se i bjegunci romanskog podrijetla i jezika, koje danas nazivamo Ćiribircima ili Istrorumunjima i koji još uvijek čuvaju svoj govor. Izuzev njih, drugog romanskog življa na ovome području gotovo da i nije bilo, pa je ovo područje bilo tvrda jezgra hrvatske etničke opstojnosti u Istri.

Istarski krajolici

Mjesni su govori listom čakavski – žminjsko-pazinskog, boljunskog i ćepićkog tipa, dok se tek u malobrojnim naseljima na zapadnoj granici ovoga područja (Karojba, Grdoselo) rabe čakavsko-štokavski govori motovunskog tipa.

Katastarske općine

Popis katastarskih općina koje pripadaju u ovo govorno područje

Belaj, Beram, Boljun, Borut, Brdo, Brest, Butoniga, Čepić (Labin), Cerovlje, Dolenja Vas, Gologorica, Gorenja Vas, Gračišće, Gradinje, Grdoselo, Grimalda, Grobnik, Jesenovik, Kaldir, Karojba, Kašćerga, Kožljak, Krajcarbreg, Krbune, Kršan, Kršikla, Lesišćina, Letaj, Lindar, Mala Kraska, Nova Vas (Labin), Novaki Motovunski, Novaki Pazinski, Paz, Pazin, Sveti Petar u Šumi, Pićan, Previž, Rakotule, Semić, Skopljak, Šumber, Šušnjevica, Tinjan, Trviž, Tupljak, Vranja, Zabrežani, Zarečje, Žminj

Govorna područja

Saznajte više o govornim područjima Istre.

Jugozapadna Istra
Labinština
Liburnija
Žminjština i Pazinština
Sjeverozapadna Istra
Buzeština i Ćićarija
Istromletački