Kako su stari živili, delali i govorili, mlaži se domišljaju, a najmlaži neka - neka znaju.

Jugozapadna Istra

Istarski krajolici

Jugozapadna Istra obuhvaća područje južno od kraške zaravni nad donjim tokom rijeke Mirne (Kaštelir, Vižinada) i Raškog zaljeva, koje se od zapadne istarske obale nizom blago valovitih zaravni (pulski, rovinjski i porečki kras) proteže do utvrđenih brežuljaka središnje Istre. To je područje od srednjeg vijeka do kraja XVIII. stoljeća bilo u sastavu Mletačke Republike (Mletačka Istra), za čije je vlasti intenzivno naseljavano bjeguncima pred Turcima i doseljenicima iz Dalmacije i njezinog zaleđa te iz Mletačke Albanije.

Istarski krajolici

Romansko stanovništvo povuklo se u gradove na obali ili u njezinom neposrednom zaleđu, dijelom očuvavši (do danas) predmletačke – istriotske - idiome (npr. Vodnjan, Bale), ali većinom preuzevši mletački, koji je nakon pada Presvijetle bio izložen snažnom utjecaju njegove tršćanske inačice. Intenzivna kolonizacija imala je za posljedicu proces koji je vremenom doveo do oblikovanja dvaju različitih kulturnih krugova – hrvatskog (ruralnog) i talijanskog (urbanog) – i uspostave ravnoteže između njih u smislu akulturacije, zbog čega dominantna talijanska kultura nikad nije uspjela asimilirati hrvatsku.

Istarski krajolici

Uz već navedene istriotske i istromletačke, mjesni su govori ovog područja štokavski odnosno štokavsko-čakavski, s osobitošću crnogorskog etno-lingvističkog otoka u Peroju.

Katastarske općine

Popis katastarskih općina koje pripadaju u ovo govorno područje

Bačva Baderna, Bale, Barban, Bokordići, Brioni, Dračevac, Fažana, Filipana, Frata, Funtana, Fuškulin, Galižana,Gočan Gradina, Juršići, Kanfanar, Kavran, Kringa, Krnica, Labinci, Lim, Ližnjan, Loborika, Lovreč, Marčana,Medulin, Mrgani, Mugeba, Muntić, Muntrilj, Mušalež, Nova Vas (Poreč), Peroj, Pomer, Poreč, Premantura, Prnjani, Pula, Rakalj, Rovinj, Rovinjsko Selo, Šajini, Šišan, Smoljanci, Sošići, Štinjan, Štokovci, Sutivanac, Sveti Ivan, Sveti Vital, Svetvinčenat, Tar, Vabriga, Valtura, Višnjan, Vodnjan, Vrsar, Vrvari, Žbandaj

Govorna područja

Saznajte više o govornim područjima Istre.

Jugozapadna Istra
Labinština
Liburnija
Žminjština i Pazinština
Sjeverozapadna Istra
Buzeština i Ćićarija
Istromletački