Kako su stari živili, delali i govorili, mlaži se domišljaju, a najmlaži neka - neka znaju.

Prikaz riječi valov

Jugozapadna Istra Labinština Liburnija Žminjština i Pazinština Sjeverozapadna Istra Buzeština i Ćićarija Istromletački napoličar
kopanj
korito
načve
kamenica
poilo
guleda
kasun
-
-
-
Nčice
najke
kašeta
konka
golida
črana
kšeta
načve
korito
mauterca
ksuon
kudinje
čivera
-
-
-

Napomena
Kako bi saznali više o području Istre gdje se govori nekim mjesnim govorom, kliknite na naziv mjesnog govora.

Povratak na prethodnu stranicu »

Unesite novi mjesni govor

Ukoliko znate mjesni govor (dijalekt) pojedinog kraja Istre, molimo vas da unesete novi mjesni govor.
Unesite novi mjesni govor