Kako su stari živili, delali i govorili, mlaži se domišljaju, a najmlaži neka - neka znaju.

Prikaz riječi valjač

Jugozapadna Istra Labinština Liburnija Žminjština i Pazinština Sjeverozapadna Istra Buzeština i Ćićarija Istromletački napoličar
lazanjar
patljunača
kroštuler
valjuga
rulo
takalo
takarač
pakljunaca
pakljun
lazanjor
takalo
lazajna palica
vajoalo
patljunaca
pakljunača
valar
lazanjar
polentar
rodolo
pakljunar
pakinor
mescola
lasagnol
rodolo
-

Napomena
Kako bi saznali više o području Istre gdje se govori nekim mjesnim govorom, kliknite na naziv mjesnog govora.

Povratak na prethodnu stranicu »

Unesite novi mjesni govor

Ukoliko znate mjesni govor (dijalekt) pojedinog kraja Istre, molimo vas da unesete novi mjesni govor.
Unesite novi mjesni govor