Kako su stari živili, delali i govorili, mlaži se domišljaju, a najmlaži neka - neka znaju.

Prikaz riječi raditi lopatom

Jugozapadna Istra Labinština Liburnija Žminjština i Pazinština Sjeverozapadna Istra Buzeština i Ćićarija Istromletački napoličar
lopatati
vanjganati
badiljati
rabotati badiljon
paližat
vanganjat
lopatat
vangat
delat z badiljom
delat z lopaton
delat z badilon
badelet
badlet
kopat z bdivm
badlat
kopat z badiln
kopat z lopato
kopat iz badfijon
okopavat
kuapt
kopt
kuuapat
vangat
-
-
-

Napomena
Kako bi saznali više o području Istre gdje se govori nekim mjesnim govorom, kliknite na naziv mjesnog govora.

Povratak na prethodnu stranicu »

Unesite novi mjesni govor

Ukoliko znate mjesni govor (dijalekt) pojedinog kraja Istre, molimo vas da unesete novi mjesni govor.
Unesite novi mjesni govor