Kako su stari živili, delali i govorili, mlaži se domišljaju, a najmlaži neka - neka znaju.

Prikaz riječi magarac

Jugozapadna Istra Labinština Liburnija Žminjština i Pazinština Sjeverozapadna Istra Buzeština i Ćićarija Istromletački
tovar
tovor
osol
tovarina
moro
pulić
muš
šamer
tovarić
tovor
tovar
osal osal osal
tovoar
tuvor
pulic
tovar
živinče
tovar
osal
tuvor
tovar
tovor
osel
moro
aseno
burico
aseno
mus
musso
samaro
samer
somier
somier
musso
samaro

Napomena
Kako bi saznali više o području Istre gdje se govori nekim mjesnim govorom, kliknite na naziv mjesnog govora.

Povratak na prethodnu stranicu »

Unesite novi mjesni govor

Ukoliko znate mjesni govor (dijalekt) pojedinog kraja Istre, molimo vas da unesete novi mjesni govor.
Unesite novi mjesni govor