Kako su stari živili, delali i govorili, mlaži se domišljaju, a najmlaži neka - neka znaju.

Prikaz riječi badanj

Jugozapadna Istra Labinština Liburnija Žminjština i Pazinština Sjeverozapadna Istra Buzeština i Ćićarija Istromletački
badanj
vilija
maštel
badnjenica
baja
bujo
brenta
tinja
tina
tinja
badonj
badanj
vela tina
čabar
tinac
badanj
badnjić
otakoac
tina
badanj
tinica
badanj
maštel
badin
badanj
badnj
badinj
badonj
buodinj
bedenj
mašteo
maštela
brenta
brentela
cavecio
cavisel
orna
tinasso

Napomena
Kako bi saznali više o području Istre gdje se govori nekim mjesnim govorom, kliknite na naziv mjesnog govora.

Povratak na prethodnu stranicu »

Unesite novi mjesni govor

Ukoliko znate mjesni govor (dijalekt) pojedinog kraja Istre, molimo vas da unesete novi mjesni govor.
Unesite novi mjesni govor